Cadılar Bayramı

Seneler boyunca Hıristiyan gruplar, kısmen Sam Hain’in Keltlerin ölüler tanrısı ve Cadılar Bayramı’nın şöleni olduğu şeklindeki hatalı iddiayı tekrarlayarak, ritüeli şeytanlaştırmaya ve karalamaya çalıştılar. Bu hata, Samhain festivalinde kültür ve dil konusunda yetersiz bir anlayışla yazan ve o zamandan beri tenkitsiz tekrarlanan 18. yüzyılda yaşamış İngiliz mühendis Charles Vallancey’den geliyor. Bununla beraber, Batı’daki Samhain geleneğini 9. yüzyılda Hıristiyanlaştırarak muhafaza eden ve pagan bir dini ananesinin dünya çapında seküler bir tatile dönüşmesinin yolunu açan ve yılın sadece Noel’den sonra ikinci en popüler ve ticari olarak en kazançlı hale getiren Kilise’nin kendisidir.

Samhain

Batı’daki Cadılar Bayramı ananeleri binlerce yıl evveline, Kelt Yeni Yılı festivali olan Samhain (“Soo-When”, “So-ween” veya “Saw-wen” olarak da telaffuz edilir) festivaline kadar uzanır. Adı “yaz sonu” manasına gelir ve festival, hasat mevsiminin kapanışını ve kışın gelişini ifade eder. Keltler, yaşayanların ve ölülerin dünyaları arasındaki perdenin bu zamanda en ince olduğuna ve bu nedenle ölülerin daha önce oldukları yere geri dönüp yürüyebileceklerine inanıyorlardı. Ayrıca, geçen sene vefat etmiş ve şu ya da bu sebeple henüz tam vefat etmemiş olanlar, bu zamanda bunu yapacak ve yaşayanlarla etkileşime girebilecekti.

SAMHAİN AYİNİ GÖRÜNÜŞE GÖRE, KIŞ İÇİN ERZAK STOKLAMAK, SIĞIRLARI KESMEK VE KEMİKLERİ ZAMANLA ŞENLİK ATEŞİ OLARAK BİLİNEN “KEMİK ATEŞLERİNDE” İMHA ETMEYİ İÇİNE ALIYORDU.

Eski Samhain’in ritüelleri hakkında çok az şey biliniyor, çünkü Kilise -pek çok pagan festivalinde olduğu gibi- onu Hristiyanlaştırdı ve mevcut olan malumat, halklarının Hristiyanlık evveli tarihini kaydeden İrlandalı keşişlerin yanı sıra pagan ayinlerini karalayan diğer Hristiyan din alimlerinden geliyor. Bununla beraber, Samhain Ayini görünüşe göre, kış için erzak stoklamak, sığırları kesmek ve kemikleri zamanla şenlik ateşi olarak bilinen “kemik ateşlerinde” imha etmeyi içine alıyordu. Bu devam ederken cemiyetlerin ziyafet ve içki için toplantıları vardı, lakin aynı zamanda yılın “zayıf zamanı” ve öteki dünyadan ziyaretçilerin ziyafete gelme ihtimali de vardı.

Ayrılan sevdikleriniz bekleniyordu – ve memnuniyetle karşılanıyordu- ve ölüler için en sevilen yiyecekleri hazırlama ayini 2.000 yıl kadar erken bir tarihte ortaya çıkmış olabilir (bu belirsiz olsa bile), lakin diğer birçok ruh çeşidi – bazıları hiçbir zaman insan formuna sahip olmayan – de görünebilir. Elfler, periler, “küçük halk”, cinler ve karanlık enerjiler, tıpkı son bir defa daha görmeyi özleyenler kadar ziyarete gelirdi.

Ayrıca, birinin yanlış yapmış olabileceği bir şahsın ruhunun da ortaya çıkması için çok iyi bir şans vardı. Ruhları aldatmak için insanlar şenlik ateşlerinden çıkan küllerle yüzlerini kararttı (daha sonra “kılık değiştirme” olarak bilinen bir pratik) ve bu maske takmaya dönüştü. Yaşayan bir kişi, sevilen birinin ruhunu tanıyabilir ve daha sonra kendilerini açığa çıkarabilir, lakin aksi takdirde daha karanlık kuvvetlerin istenmeyen dikkatinden korunabilir.

Azizler Günü’nün Arifesi

Bu ritüellerin ne kadar zaman evvel Samhain Ayinine dahil edildiği bilinmiyor, ama Hıristiyanlık 5. yüzyılda İrlanda’ya geldiğinde bazı şekilleri muhtemelen yerindeydi. County Meath’deki Tlachtga (Koğuş Tepesi) tepesi, karşısındaki Tara Tepesi’nin Neolitik bölgesinden çok daha belirgin bir ateşle cevapladığında, Samhain şenliklerinin başlangıcını işaret eden 31 Ekim’de veya civarında yanan şenlik ateşinin yeriydi. University College Dublin’den arkeologlar, kazılan toprak işlerini MS 200’e tarihlendirdiler ama bunların sadece 2000 yıl evvel tören yangınları için kullanılan bir sahadaki en son gelişmeler olduğuna dikkat edin.

Tepenin adı, zanaatını öğrenmek için dünyayı dolaşan güçlü druid Mug Ruith’in kızı druid Tlachtga’dan geliyor. Tlachtga, İncil’deki Elçilerin İşleri 8:9-24’te Aziz Petrus’la yüzleşmesiyle meşhur olan Simon Magus’un üç oğlu tarafından tecavüze uğradı ve orada ölmeden önce kendi adını taşıyan tepede üçüz doğurdu. İncil’deki bir kötü adamın hikayesine dahil edilmesi, açıkçası, efsaneyi Hıristiyanlık dönemine yerleştiriyor ve Tlachtga’yı ortak bir düşmanı paylaştığı sürece St. Peter ile aynı hizaya getiriyor. Akademisyenler, pek çok Kelt efsanesi gibi Tlachtga hikayesinin de Aziz Patrick’in İrlanda’ya gelişinden sonra Hıristiyanlaştırıldığına ve Simon Magus’un oğulları tarafından tecavüze uğramasının önceden var olan bir kayda ilave edildiğine inanıyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir